Chi tiết Dự án:

Địa chỉ: Lô – 11, Đường D2, SHTP, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM Việt Nam

Diện tích sàn: 70ha đến 110ha

Gói thầu: Hệ PCCC và Điều hòa không khí

Thời gian thi công: 05/2015 – 04/2016

SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX
SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX
SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX