Chi tiết Dự án:

Địa chỉ: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: 40 tầng và 3 tầng hầm

Diện tích sàn: 1500 m2

Gói thầu: Hệ thống nước

Thời gian thi công: 10/2011 – 06/2012

Sài Gòn Times Square
Sài Gòn Times Square