THÔNG TIN CHI TIẾT:

  • Tổ hợp sản xuất hàng điện tử tiêu dùng của Samsung tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM với khoảng 6.000 nhân viên.
  • Gói thầu: Thi công hệ thống Thông gió, Báo cháy

Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC)

HÌNH ẢNH:

Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC)
Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC)
Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC)