Chi tiết Dự án:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp 3 Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Diện tích sàn: 50ha

Gói thầu: Cải tạo hệ thống PCCC và Cách nhiệt

Thời gian thi công: 05/2015 – 12/2015

Dự án Formosa Taffeta
Dự án Formosa Taffeta