Chi tiết Dự án:

Địa chỉ: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: Bao gồm 02 block căn hộ A và B,  22 tầng với 648 căn hộ

Diện tích sàn: 15,869 m2

Gói thầu: Hệ thống Nước, Điều hòa không khí, Chữa cháy và Hồ bơi

Thời gian thi công: 02/2012 – 04/2014

Dự Án Chung Cư The Eastern
Dự Án Chung Cư The Eastern