Chi tiết Dự án:

Địa chỉ: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: 36 tầng và 2 tầng hầm

Diện tích sàn: 11,170.3 m2

Gói thầu: Hệ thống Nước, Chữa cháy và Hồ bơi

Thời gian thi công: 10/2011 – 06/2014

Daewon Cantavil Premier An Phú
Daewon Cantavil Premier An Phú
Daewon Cantavil Premier An Phú