Đề xuất ưu đãi với Dự án Samsung Thái Nguyên giai đoạn 2

UBND Tỉnh vừa thống nhất sẽ trình HĐND tỉnh cho ý kiến và thông qua cơ chế ưu đãi đầu tư đối với Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 2 (Dự án SEVT2) do Công tyTNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

samsungTheo đó, khi Dựán SEVT2 triển khai (dự kiến vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD) chủ đầu tư ngoài được miễn, giảm thuế thu nhập theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo) thì còn được tỉnh đề xuất giảm thêm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm tiếp; Miễn tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của Dự án SEVT2 trong suốt thời gian thực hiện Dự án; Hỗ trợ 50% tiền thuê hạ tầng khu công nghiệp của nhà phát triển hạ tầng.

Để đượchưởng những ưu đãi này, phía chủ đầu tư là Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên phải đảm bảo các yêu cầu: Thực hiện đúng cam kết về tiêu chí công nghệ cao tại hồ sơ Dự án được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận; Thực hiện đúng tiến độ triển khai Dự án; Có số thuế thực nộp vào ngân sách Nhà nước. Mức hỗ trợ của tỉnh đối với Dự án này được thống nhất sẽ nhỏ hơn hoặc bằng số thuế mà Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thực nộp vào ngân sách Nhà nước hàng năm cho tới khi hết số tiền hỗ trợ.
Ngọc Sơn